fbpx
א א א

על הקהילה

חולי טרשת נפוצה משתלבים בכל מעגלי החיים והעשייה ומנהלים שיגרה בצל המחלה. זהו מסר חשוב שאנו מבקשים להעביר, הן לחולים שזה עתה אובחנו והן לציבור הרחב.

טרשת נפוצה היא מחלה כרונית המצריכה טיפול קבוע ומתמשך. החולים זקוקים למידע מהימן, תמיכה של עמיתים וסיוע בהנגשת מידע שירותים שיסייעו להם לנהל את המחלה ולקיים אורח חיים מלא ופעיל.

בישראל יש 5.000 – 4.000 חולי טרשת נפוצה, ומדי שנה מאובחנים כ- 80 חולים חדשים. לחולים דרגות נכות שונות, כאשר הרוב המכריע של החולים (למעלה מ- 80%) מפתח עם השנים נכות שהולכת ומחמירה עם מעורבות שהולכת וגדלה של המערכות הקהילתיות יחד עם הוצאות הגדלות במהירות. רוב החולים נמצאים בקבוצות גיל של 20-45 , במלוא אונם וכוחם הפיזי והמנטאלי, כאשר המחלה מתפרצת. למחלה יש השלכות רבות על התפקוד הפיזי והסוציאלי, והטיפול בחולה הטרשת הנפוצה הינו נושא מורכב הן לרופא המטפל, הן למשפחת החולה והן לחברה. טיפול שיקומי מתאים עשוי לתרום, באופן משמעותי, לשיפור התפקוד היומיומי ולשפר את איכות החיים של המטופל ושל משפחתו, ולתרום באופן משמעותי לקהילה.