הבית לחולי טרשת נפוצה

תנאי שימוש אלה ("התנאים") חלים על השימוש שלך ("אתה", "שלך" או "משתמש") באתר ו/או בשירותים. תנאים אלה צריכים להיקרא בעיון על ידך בשלמותם לפני השימוש שלך באתר. שים לב כי תנאים אלה מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית בינך לבין מפעילת האתר וכי אם לא תסכים עם הוראה כלשהי בתנאים אלה, תפסיק לאלתר להשתמש באתר

 תנאי שימוש

1. כללי
1.1. ברוכים הבאים לדף ו/או לקהילה ו/או לאתר ו/או וואטסאפ ("האתר").
תיבת המייל שלנו info@mshome.org.il
1.2. האתר כולל מידע בנושאים הקשורים לטרשת נפוצה ולנושאים רלוונטים התחום ( להלן – המידע ו/או השירותים )
1.3. תנאי שימוש אלה ("התנאים") חלים על השימוש שלך ("אתה", "שלך" או "משתמש") באתר ו/או בשירותים. תנאים אלה צריכים להיקרא בעיון על ידך בשלמותם לפני השימוש שלך באתר. שים לב כי תנאים אלה מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית בינך לבין מפעילת האתר וכי אם לא תסכים עם הוראה כלשהי בתנאים אלה, תפסיק לאלתר להשתמש באתר.
1.4 על ידי שימוש באתר, אתה מסכים לתנאים, כפי שתוקנו מעת לעת.
תנאים אלה משלבים את מדיניות הפרטיות שלנו ועל ידי הסכמה לתנאים אלה, אתה מאשר שאתה גם מסכים למדיניות הפרטיות שלנו .
2. מי רשאי להשתמש באתר
2.1. אתה רשאי להשתמש באתר רק, אם תציית לכל אלה:
2.1.1. אתה בן 18 לפחות;
2.1.2 חולה בטרשת נפוצה ו/או בן משפחה ו/או קרוב
2.1.3 מסכים לתנאי האתר
3. פעילויות אסורות
המשתמש מתחייב להשתמש באתר ובשירותים בצורה מכובדת ומתחייב שלא ;
3.1 להשתמש באתר לצורך העלאה, הורדה, הפצה, הפצה, פרסום או העברה של;
(א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, הגנה על זכויות פרטיות או כל זכות אחרת;
(ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש משום שהוא מהווה איום, פגיעה, עלבון, לשון הרע, לשון הרע, גזענות או תוכן בלתי הולם;
(ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולים לפגוע במערכות המחשב שלנו או בצדדים שלישיים כלשהם או באופן שעלול להגביל או למנוע מאחרים להשתמש באתר;
(ד) מידע או חומר אחר המפר כל דין; או
(ה) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא ללא רשותנו מראש ובכתב;
3.2 למחוק או לשנות כל ייחוס, הודעה משפטית או כינויים או תוויות קנייניות אחרות באתר;
3.3 להשתמש בשירותים בכל ממשק שאינו האתר;
3.4 הפרעה לשימוש של משתמשים אחרים באתר ;
3.5 להשתמש בבוטים או בשיטות אוטומטיות אחרות כדי לגשת לאתר ו/או לשירותים או להשתמש בהם;
3.6 להעלות או לשדר (או לנסות להעלות או לשדר), ללא רשותנו המפורשת, כל חומר הפועל כמנגנון איסוף או העברת מידע פסיבי או אקטיבי, לרבות, ללא הגבלה, באגים באינטרנט, קובצי Cookie או התקני ריגול דומים אחרים;
3.7 להפר את כל החוקים או התקנות החלים, לעודד או לקדם כל פעילות בלתי חוקית, לרבות, אך לא רק, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימן מסחרי, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, גניבת זהות, פריצה, פיצוח או הפצה של תוכנות מזויפות; ספאם וכיוצ"ב
3.8 לבצע כל שינוי ו/או להפריע בכל דרך שהיא בקוד המקור של האתר ולהעלות כל תוכנה ו/או יישום העלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר או לכל צד שלישי אחר;
3.9 אתה מכיר בכך שמבלי לפגוע בכל זכות אחרת שעשויה להיות לנו, במקרה שאנו חוששים שהשימוש שלך באתר אינו תואם את הוראות תנאים אלה או כל דין חל, אנו עשויים לעקוב אחר השימוש שלך באתר או בשירותים, למנוע ממך גישה לאתר, להעביר את דפוסי ההתנהגות שלך באתר לצדדים שלישיים וכל פעולה אחרת שאנו עשויים למצוא לנכון לבצע על פי חוק.
4. זכויות קניין רוחני
4.1 האתר ותכניו, לרבות חומרי הווידאו, הטקסט, התמונות, סמלי הלוגו, העיצובים, המוזיקה, הסאונד, הדמויות, הסימנים המסחריים וכל תוכן אחר המגולם באתר, מוגנים על ידי זכויות הקניין הרוחני שלנו או של צד שלישי.
4.2 אנו שומרים לעצמנו כל זכות, בעלות ועניין באתר ובשירותים. השימוש באתר ו/או בשירותים אינו מקנה למשתמש זכויות קניין רוחני המגולמות באתר ו/או בשירותים, למעט הזכות להשתמש באתר ו/או בשירותים בהתאם לתנאי תקנון זה.
4.3 המשתמש רשאי להשתמש באתר ו/או בשירותים רק לשימוש אישי ולא מסחרי.
4.4 לא תאפשר, ולא תאפשר לכל צד אחר לשנות, להעתיק, להעביר, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, להעניק רישיון משנה, להפיץ, לשכפל , לפרסם מחדש, להוריד, להציג, לשדר, לפרסם, להחכיר או למכור בכל צורה שהיא או בכל אמצעי, כולו או מקצתו, להשתמש בו לכל מטרה שאינה לשימוש באתר או בשירותים בהתאם לתנאים או לנצל בדרך אחרת כל אחד מתוכן התוכן של אתר ללא רשותנו המפורשת, מראש ובכתב.
5. הגבלת אחריות
5.2 השימוש שלך באתר ו/או בשירותים יהיה על אחריותך הבלעדית. במידה המרבית המותרת על פי חוק, אנו מתנערים מאחריות, מפורשות או משתמעות, בקשר לאתר האינטרנט ולשירותים ולשימוש שלך בו.
5.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, איננו נוטלים על עצמנו כל חבות או אחריות לכל
(א) טעויות, טעויות או אי דיוקים של כל תוכן הכלול באתר;
(ב) כל הפרעה או הפסקת שידור לאתר האינטרנט של השירותים או ממנו;
(ג) כל באגים, וירוסים, סוסים טרויאניים וכדומה אשר עשויים להיות מועברים אל או באמצעות האתר או השירותים על ידי צד שלישי כלשהו.
5.2 אתה מסכים כי לא נהיה אחראיים בגין כל הפסד שנגרם, במישרין או בעקיפין, לך ו/או לכל צד שלישי אחר, ביחס לאתר ו/או לשירותים, ואתה תישא באחריות בלעדית לכל אחת מהחלטותיך שהתקבלו בהסתמך על תוכן האתר ו/או השירותים.
5.3 בשום מקרה לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל נזק מיוחד, נפשי , בריאותי , ישיר, עקיף, מקרי, כספי , מיוחד, עונשי או תוצאתי כלשהו, לרבות אובדן רווחים או אובדן נתונים הנובעים מהשימוש שלך באתר ו/או מהשירותים או מחומרים אחרים באתר, גישה אליו או הורדתו ממנו או ממנו או כחלק מהשירותים, ו/או בגין השירותים שצרכת ופורסמו באתר , בין אם בהתבסס על אחריות, חוזה, עוולה או כל תיאוריה משפטית אחרת, ואם התבשרנו על האפשרות של נזקים אלה ובין אם לאו ובמקרים בהם הרשות השופטת תמצא אותנו אחראים, חבות האתר לא תעלה על 500 שח . הגבלת האחריות הנ"ל תחול במלוא המידה המותרת על פי דין בתחום השיפוט החל.
5.4 איננו אחראים לכל בעיה או תקלה טכנית בקווי טלפון או רשת כלשהם, מערכות מקוונות למחשב, שרתים או ספקים, חומרה, תוכנה, כשל עקב בעיות טכניות או עומסי תנועה באינטרנט (או חוסר נגישות של האינטרנט) או חוסר תאימות בין האתר או השירותים לבין הדפדפן שלך ו/או ציוד אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, איננו נוטלים על עצמנו כל אחריות או סיכון לשימוש שלך באינטרנט.
5.5 האתר/דף ו/או הנכתב בו על ידי המשתמשים אינו מספק ו/או מחליף יעוץ רפואי , יש להיוועץ עם רופא אישי לפני כל שימוש בכל המלצה ו/או פוסט

6 שירותים או תוכן ו/או פרסום של צד שלישי
6.1 בעת השימוש בשירותים, אתה רשאי לצפות בתוכן או בשירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים, לרבות פרסומות וביקורות בנוגע לפלטפורמות של צד שלישי.
6.2 איננו שולטים, תומכים או מאמצים תוכן או שירותים כאלה ( כדוגמת סקרים ) ולא תמיד הם מדויקים או עדכניים.
6.3 בהתאם לכך, אנו ממליצים לך לאמת באופן עצמאי את כל המידע לפני שתסתמך עליו וכל החלטה או פעולה שננקטה על סמך מידע זה הן באחריותך הבלעדית.
7 קישורים
7.1 האתר עשוי להכיל קישורים, תכנים, פרסומות, מבצעים, לוגואים וחומרים אחרים של אתרים או תוכנות אשר מוצעים על ידי צדדים שלישיים ("הקישורים"). אנו מתריעים בפניך לוודא שאתה מבין את הסיכונים הכרוכים בשימוש באתרים, תוכנות או חומרים כאלה לפני אחזור, שימוש, הסתמכות או רכישה של כל דבר באמצעות אתרים או תוכנות אלה, או בהתבסס על חומרים אלה. קישורים כאלה מסופקים אך ורק לנוחיות ואתה מסכים כי בשום פנים ואופן לא תטיל עלינו אחריות לכל אובדן או נזק שנגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכן, סחורות או שירותים כלשהם הזמינים באתרים או בתוכנות אחרים.
7.2 הכללת קישורים באתר אינה מהווה אישור, הרשאה, חסות, שיוך או כל קשר אחר בינינו לבין אתרים אלה, תוכנות או מפעיליהם.
7.3 לא בדקנו את כל הקישורים הללו או את כולם ואיננו אחראים לאף אחד מתוכן האתרים או התוכנה המופנים לכך. אנו מתריעים בפניך כדי לוודא שאתה מבין את הסיכונים הכרוכים בשימוש באתרים או בתוכנות כאלה לפני שתשלוף, תשתמש, תסתמך או תרכוש כל דבר באמצעות אתרים או תוכנות אלה. בשום פנים ואופן לא תטיל עלינו אחריות לכל אובדן או נזק שנגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על כל תוכן, טובין או שירותים הזמינים באתרים אחרים
7.4 באחריותך לעיין בתנאים ובמדיניות של אתר צד שלישי זה ואנו ממליצים בחום לעיין בהם בקפידה לפני ההתקשרות עם צדדים שלישיים אלה.
8 שונות
8.1 אנו רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לתקן, לשנות או להפסיק, מעת לעת, כל אחד מהפרסומים ו/או השירותים ו/או להציג שירותים חדשים. לא נהיה אחראים לכל הפסד שנגרם לך כתוצאה משינויים כאלה שבוצעו ולא יהיו לך טענות נגדנו בעניין זה.
8.2 אנו עשויים לשנות תנאים אלה מעת לעת. כאשר נעשה זאת, אנו נספק לך הודעה על ידי פרסום הגרסה העדכנית ביותר ושינוי התאריך בראש דף זה וכל שינוי ייכנס לתוקף מיד עם פרסום זה. על ידי המשך השימוש באתר לאחר כניסת שינויים כלשהם לתוקף, אתה נחשב כמי שמסכים לתנאים המתוקנים.
8.3 המשתמש מסכים כי העברת מידע אל האתר או ממנו אינה יוצרת כל קשר החורג מאלו המפורטים בתנאים אלה.
8.4 תנאים אלה ומדיניות הפרטיות, מהווים את ההסכמים התקפים היחידים בינינו לבין המשתמש, ושום מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, שאינם כלולים בתנאי מדיניות הפרטיות לא יחייבו את הצדדים.
8.5 שום כישלון או עיכוב מצידנו במימוש כל זכות, כוח או תרופה על פיהם לא יפעלו כוויתור עליהם, ולא כל מימוש יחיד או חלקי של כל זכות, כוח או תרופה כאמור לא ימנע כל מימוש אחר או נוסף שלהם או מימוש של כל זכות, כוח או סעד אחרים.
8.6 אם הוראה כלשהי בתנאים אלה נקבעה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה על פי החוק החל, אזי הוראה זו תוחרג מתנאים אלה ושאר תנאים אלה יפורשו כאילו הוראה זו לא נכללה כך ותהיה ניתנת לאכיפה בהתאם לתנאיה; ובלבד שבמקרה כזה יתפרשו תנאים אלה כך שיתנו תוקף, במידה הרבה ביותר העולה בקנה אחד עם החוק החל ומותר על פיו, למשמעותה ולכוונתה של ההוראה המוחרגת כפי שנקבעה על ידי אותו בית משפט בעל סמכות שיפוטית מוסמכת.
8.6 אנו רשאים להעביר או להמחות כל אחת מזכויותינו וחובותינו על פי הסכם זה לצד שלישי כלשהו; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר ו/או כל אחד מהשירותים עשויים להיות מופעלים על ידי צדדים שלישיים.

מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: 13/9/22

אתר בשם info@mshome.org.il

מדיניות פרטיות זו נוצרה כדי ליידע אותך על האופן שבו אנו מנהלים ומשתמשים במידע שאתה מספק בקשר לדף ("האתר ו/או הדף ").

אנו נשמור על העקרונות הבאים:

כדי להיות שקופים ביחס לאיסוף ושימוש של נתונים אישיים אודותיך:

חשוב לנו שיהיה לך בכל עת את כל המידע הדרוש לך כדי לקבל החלטות מושכלות לגבי שימור ושימוש נתונים אישיים אודותיך .

כמו כן, אנו נשמח לענות על כל שאלה שיש לך, בכפוף למגבלות משפטיות. בפניה למיל המפורט בתחילת העמוד.

כדי לעבד נתונים אישיים אודותיך אך ורק למטרות המפורטות במדיניות:

המטרות שלשמן אנו עשויים לעבד נתונים אישיים אודותיך כוללות, בין היתר, להפוך את האתר לזמין , לשפר את חוויית המשתמש , להגן על הזכויות והאינטרסים שלנו, לבצע פעילות עסקית ומנהלית התומכת במתן השירותים למשתמשי האתר, ו/או לקיים כל דרישה חוקית ו/או רגולטורית.

להשקיע משאבים משמעותיים על מנת לכבד את זכויותיך בקשר לנתונים אישיים אודותיך:

אתה יכול לפנות אלינו בכל פעם שתרצה לסקור נתונים אישיים אודותיך, לבקש מאיתנו לתקן אותם, למחוק אותם, להפסיק להשתמש בהם . אנו נמלא את רצונך בהתאם לחוק.

כדי לאבטח נתונים אישיים אודותיך:

בעוד שאיננו יכולים להבטיח הגנה מוחלטת על הנתונים האישיים , אנו יכולים להבטיח שאנו משתמשים ונמשיך להשתמש במגוון רחב של אמצעים כדי להבטיח שהנתונים האישיים אודותיך מאובטחים.

מדיניות הפרטיות המלאה שלנו

ההיקף

במדיניות זו, "נתונים אישיים" מתייחסים לכל מידע הקשור לאדם הניתן לזיהוי.

במדיניות זו, "שימור ושימוש" נתונים אישיים מתייחס לכל פעולה או קבוצה של פעולות המבוצעות בנתונים אישיים, לרבות איסוף, הקלטה, ארגון, מבנה, אחסון, התאמה או שינוי, אחזור, התייעצות, שימוש, חשיפה על ידי שידור, הפצה או הפיכתם לזמינים, יישור או שילוב, הגבלה, מחיקה או השמדה של נתונים אישיים.

השירותים שלנו מיועדים לקהל הרחב ואינם מכוונים לילדים מתחת לגיל 18. איננו אוספים או מבקשים ביודעין מידע מאף אחד מתחת לגיל 18 או מאפשרים ביודעין לאנשים כאלה לגשת לשירותים שלנו. אם נודע לנו כי מידע על ילד נאסף, אנו ננקוט צעדים סבירים כדי למחוק מידע כזה בהקדם האפשרי.

האתר/דף ו/או הנכתב בו על ידי המשתמשים אינו מספק ו/או מחליף יעוץ רפואי , יש להיוועץ עם רופא אישי לפני כל שימוש בכל המלצה ו/או פוסט

מתי אנו אוספים נתונים אישיים אודותיך?

אנו אוספים נתונים אישיים אודותיך בכל פעם שאתה משתמש בשירותים, משתמשים בערוצי השירות ומשתמשים באתר האינטרנט./ קבוצה / דף הפייסבוק במקרים מסוימים, תספק לנו באופן פעיל את הנתונים האישיים.

אין חובה למסור נתונים אישיים והשלכות

אינך מחויב לספק לנו נתונים אישיים כלשהם אודותיך. עם זאת, במקרים מסוימים, אי מסירת נתונים אישיים כאלה תמנע מאיתנו לספק לך את השירותים, תמנע את השימוש שלך באתר ו/או תגרום לתקלה בשירותים ובאתר.

אילו סוגים של נתונים אישיים אנו אוספים? נתונים אישיים שאנו אוספים עם כל גלישה באתר:

מידע זה כולל יומן פעילות מקוון, מידע על תנועה (כולל, ללא הגבלה, כתובת IP, זמן גישה, תאריך גישה, תאריך גישה, דפי אינטרנט ומובייל שבהם ביקרת, שפה בשימוש , סוג הדפדפן שבו נעשה שימוש, מידע לגבי המכשיר שבו השתמשת. ייתכן שחלק ממידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי, ולכן אינו מהווה נתונים אישיים.

נתונים אישיים שאנו מקבלים ממך: כל הנתונים האישיים שאתה מספק לנו מרצונך החופשי בעת יצירת קשר

מטרות שימור ושימוש הנתונים האישיים והבסיס המשפטי שלהם

האתר יעבד את הנתונים האישיים שלך עבור אחת או יותר מהמטרות המפורטות בסעיף זה ועל פי הבסיס המשפטי המתאים.

הרשימה הבאה מתארת את המטרות שלשמן הינך נותן הסכמתך לשימוש ו/או לשמירת נתונים אישיים אודותיך ואת הבסיס המשפטי לכל שימור ושימוש כזה:ולתכלית לדוגמא של מסירת פרטי לצדדי ג , לדוגמא לצורך העברת מידע לאתרים מסחריים ,כדי להשיב לשאלות , כדי למנוע שימוש לרעה בשירותי האתר , לצורך ביצוע פעילויות שונות התומכות בשירותים לרבות ניתוחים סטטיסטיים , הגנה על האינטרסים של האתר , לצרכים משפטיים ועוד

העברת נתונים אישיים לצדדים שלישיים

אנו עשויים גם לשתף נתונים אישיים אודותיך עם צדדים שלישיים המספקים לנו שירותים, כגון ספקי אחסון ואירוח, מידע על כתובות IP, ניתוח של חוויית משתמש ומחקר, שירותים אנליטיים, טכניים ואבחון. ו/או גורמים מסחריים שונים.( במקרים כאלה, אנו נשתף את הנתונים האישיים שתספק לנו למטרה זו, לצדדים שלישיים כאלה, והשימוש שלהם בנתונים האישיים שלך יהיה כפוף למדיניות הפרטיות שלהם)

האתר עשויה לשתף נתונים אישיים אודותיך עם רשויות ממשלתיות, מקומיות, רשמיות ורגולטוריות, וכן אם גילוי כזה נדרש כדי להגן על האינטרסים, הזכויות והנכסים שלנו ושל צדדים שלישיים, לרבות ייזום, מימוש או הגנה על תביעות משפטיות.

קובצי Cookie ושירותי צד שלישי

אנו עשויים להשתמש בשירותי צד שלישי מסוימים, כגון חברות ניתוח או חברות המספקות פרסומות באתר האינטרנט שלנו, אשר עשויות גם להשתמש בקובצי Cookie או בטכנולוגיות אחרות, ונהלים וספקים אלה כפופים למדיניות משלהם.

קובץ Cookie (שהוא קובץ טקסט קטן) מותקן במכשיר שדרכו אתה מבקר באתר או ניגש אליו. קובצי ה-Cookie יאפשרו לאסוף מידע אודותיך ועל התנהגותך, על מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך, לזכור את העדפותיך והגדרותיך, ולהתאים אישית ולהציע לך מידע, מוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותך.

קובצי Cookie עשויים לשמש גם לאיסוף נתונים סטטיסטיים ולביצוע ניתוחים.

חלק מהעוגיות בהן אנו עשויים להשתמש הן קובצי Cookie של הפעלה, אשר יורדים באופן זמני למכשיר שלך ונמשכים עד שתסגור את דפדפן האינטרנט שלך, בעוד שאחרים הם קובצי Cookie מתמידים, אשר מחזיקים מעמד במכשיר שלך לאחר שתפסיק לגלוש באתר וניתן להשתמש בהם כדי לעזור לאתר לזכור אותך כמבקר חוזר כאשר אתה חוזר לאתר.

סוגי קובצי Cookie:

קובצי ה- Cookie שאנו עשויים להשתמש בהם מסווגים בהתאם לפונקציונליות שלהם, כדלקמן:

סוג קובץ ה-Cookie

תכלית

מידע נוסף

עוגיות הכרחיות בהחלט

קובצי Cookie אלה נחוצים בהחלט כדי לאפשר לך לנווט באתר ולהשתמש בתכונות שביקשת. הם משמשים כדי לספק לך את התוכן, המוצרים והשירותים שלנו שביקשת.

קובצי Cookie כאלה חיוניים כדי לעזור למכשיר שלך להוריד או להזרים מידע כדי שתוכל לנווט ברחבי האתר, להשתמש בתכונות שלו ולחזור לדפים שבהם ביקרת בעבר.

קובצי Cookie אלה אוספים נתונים אישיים אודותיך, כגון שם משתמש ותאריך כניסה אחרון, ומזהים אותך כמי שמחובר לאתר.

קובצי Cookie אלה נמחקים בעת סגירת דפדפן האינטרנט שלך (קובצי Cookie של הפעלה).

קובצי Cookie פונקציונליים

קובצי Cookie אלה משמשים לזיהויך כאשר אתה חוזר לאתר ומאפשרים לנו לזכור את הבחירות וההעדפות שלך.

קובצי Cookie אלה שורדים את סגירת דפדפן האינטרנט שלך, ומחזיקים מעמד עד לזמן התפוגה הרלוונטי שלהם.

קובצי Cookie לביצועים

קובצי Cookie אלה משמשים כדי לספק נתונים סטטיסטיים מצטברים ביחס לביצועי האתר וכדי לבדוק ולשפר ביצועים אלה, על מנת לספק חוויית משתמש טובה יותר. בנוסף, הם מאפשרים לנו לבצע פונקציות אנליטיות באתר.

קובצי Cookie אלה אוספים נתונים אנונימיים שאינם קשורים לאדם טבעי מזוהה או הניתן לזיהוי.

קובצי Cookie אלה תקפים לתקופות משתנות; חלקם נמחקים לאחר סגירת הדפדפן, בעוד שלאחרים יש תקופת תוקף בלתי מוגבלת.

חסימה והסרה של קובצי Cookie

באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כדי לחסום ולמחוק חלק מקובצי ה-Cookie או את כולם.

עם זאת, שים לב שאם תעשה זאת, ייתכן שחלק מהתכונות והפונקציות של האתר או כולן לא יפעלו כמתוכנן.

10. הגנה על נתונים אישיים אודותיך

אנו מיישמים אמצעים טכניים וארגוניים מתאימים כדי להבטיח רמה מתאימה של אבטחה לנתונים אישיים, תוך התחשבות בסיכונים המוצגים על ידי שימור ושימוש, במיוחד מהשמדה, אובדן, שינוי, חשיפה בלתי מורשית או גישה בלתי מורשית או גישה לנתונים אישיים המועברים, מאוחסנים או מעובדים בדרך אחרת.

איננו יכולים להבטיח, וגם איננו מייצגים, כי יהיו ביצועים ללא שגיאות בנוגע לפרטיות הנתונים האישיים , ולא נהיה אחראים לכל נזק עקיף, מקרי, תוצאתי או עונשי הנוגע לשימוש או לשחרור של נתונים אישיים אודותיך, כולל, אך לא רק, חשיפה של נתונים אישיים עקב טעויות בשידור, גישה לא מורשית של צד שלישי, או סיבות אחרות שאינן בשליטתנו הסבירה. ובכפוף לצורך משפטי

כל העברה של נתונים אישיים דרך האינטרנט אינה ניתנת לאבטחה מלאה. לפיכך, האתר אינה יכולה להבטיח הגנה על נתונים אישיים אודותיך בעת העברתם דרך האינטרנט אלינו.

11. קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

האתר רשאי לספק קישורים לאתרי אינטרנט ו/או ליישומים של צדדים שלישיים. האתר אינו שולט באתרים ובאפליקציות כאלה, ולא באיסוף ו/או בשימור ושימוש של נתונים אישיים אודותיך על ידי אתרים ויישומים כאלה, ואנחנו לא אחראים לאתרים ולאפליקציות כאלה, ולא על המדיניות והפעילויות שלהם בנושא פרטיות והגנה על נתונים.

12. זכויותיך בגין הנתונים האישיים אודותיך

באופן כללי, יש לך את הזכות לבקש שאנו נספק לך לאשר אם נתונים אישיים אודותיך נאספים על ידינו, לבקש לסקור נתונים אלה, לתקן את התוכן אם רלוונטי ולמחוק את הנתונים האישיים שאינם נדרשים עוד על ידינו. אתה יכול גם להגביל את הסכמתך לשימור ושימוש מסוים של המידע האישי שלך.

הזכות לתיקון

יש לך את הזכות לקבל מהאתר את התיקון של נתונים אישיים לא מדויקים אודותיך.

הזכות למחיקה ו/או הגבלת שימוש ו/או להתנגד לשימור

יש לך את הזכות לקבל מהאתר את מחיקת הנתונים האישיים אודותיך במידה ותדרוש זאת בכתב למעט בעניין צורך משפטי.

שינויים במדיניות זו

אנו עשויים לתקן, מעת לעת, את תנאי מדיניות זו. בכל פעם שאנו מתקנים מדיניות זו, אנו נודיע לך על תיקונים אלה על ידי פרסום המדיניות המעודכנת באתר.

תו מידות לאפקטיביות - הבית לחולי טרשת נפוצה (ע''ר)

מלאו את הפרטים והצטרפו לניוזלטר הבית:

במסגרת אירועי יום הטרשת הנפוצה הבינלאומי, עמותת "הבית לחולי טרשת נפוצה" בשיתוף הגלריה, מזמינים אתכן.ם לערב הפתיחה.

יום שלישי 28.5.24

המוקדים הטלפונים של קהילת הבית

הנכם מוזמנים ליצור קשר על מנת לעמוד על זכויותיכם, כחולי טרשת נפוצה, ולקבל מענה לשאלותיכם. אנא התייחסו לשעות הפעילות של המוקדים השונים.

ביטוחי חיים פנסיה ובריאות לחולי טרשת נפוצה

השירות ללא תשלום ו/או מחויבות ומתקיים באופן קבוע בכל יום חמישי בין השעות 17:00-18:00

מיצוי זכויות רפואיות לחולי טרשת נפוצה

השירות ללא תשלום ו/או מחויבות ומתקיים באופן קבוע בכל יום חמישי בין השעות: 12:00-14:00

הנכם מוזמנים להצטרף לקבוצות הווטסאפ שלנו

קבוצת תמיכה להורים לילדים/נוער וצעירים

קבוצת תמיכה להורים של צעירים המתמודדים עם טרשת נפוצה, במטרה לסייע בהתמודדות הריגשית והמעשית של הצעיר/ה.

קבוצת הצעירים של קהילת הבית - "יד ביד"

פתחנו קבוצת ווטסאפ לצעירים שבינינו. מדובר בקבוצה שמאפשרת מקום לשאלות, בעיות, חוויות, המלצות ועוד – הצטרפו אלינו!

קבוצת הנשים של קהילת הבית - "תסגרי ת'(ט)רשת"

מטרת הקבוצה היא להרים את כולנו למעלה למקום שלם עם, למרות, ואפילו בזכות האתגר שלנו. לחבק, לתמוך לעודד ולתת השראה אחת לשנייה. לקיים מפגשים הן וירטואליים והן פיזיים.

קבוצת NMO - מוצאים את נמו

הצטרפו לקבוצה של מתמודדי NMO – הקבוצה הוקמה ביוזמה והובלה של לימור הרשקוביץ חברת קהילת הבית

קבוצת תמיכה להורים של צעירים מעל גיל 22

קבוצה חדשה בה נוכל לקבל ולהעניק תמיכה, לשאול שאלות ולקבל תשובות, להאזין ולצפות בתכנים מעניינים